Facebook Pixel

Pravilnik o postupku i načinu rješavanja nesaobraznosti proizvodaČlan 1
Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rješavanja prigovora potrošača na saobraznost proizvoda zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.legendww.me i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.legendww.me kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 6 meseci od dana kupovine.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Zahtjev za prigovor potrošača na saobraznost proizvoda može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu “LEGEND CG” d.o.o., 81000 Podgorica, ul. Nikšićki put 67, Gornja Gorica.
Prilikom podnošenja prigovora potrošača na saobraznost robe kupac je dužan:
    - u zahtjevu za prigovor da navede razloge nesaobraznosti robe i željeni način rješavanja prigovora
    - proizvod vrati u originalnom pakovanju
    - dostavi račun
    - dostavi potpisani nalog za ispravku.


Član 5
Kupac nema pravo na prigovor na saboraznost robe ako je:
    - propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
    - nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
    - kupio proizvod na rasprodaji;
    - kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
    - promijenio odluku o izboru atrikla.

Član 6
Osnovanost zahteva za prigovor na saobraznost robe utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.


Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
- otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Legend CG d.o.o je u obavezi da povraćaj vrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 9
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Obrazac za prigovor možete preuzeti ovdje