Facebook Pixel

Pravilnik o postupku i načinu rješavanja reklamacijaČlan 1
Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rješavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.legendww.me i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.legendww.me kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 6 meseci od dana kupovine.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Zahtjev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu “LEGEND CG” d.o.o., 81000 Podgorica, ul. Nikšićki put 67, Donja Gorica.
Prilikom podnošenja zahtjeva za reklamaciju kupac je dužan:
    - u zahtjevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rješavanje iste
    - proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju
    - dostavi račun
    - dostavi potpisani nalog za ispravku.


Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
    - propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
    - nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
    - kupio proizvod na rasprodaji;
    - kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
    - promijenio odluku o izboru atrikla.

Član 6
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.


Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
- otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Legend CG d.o.o je u obavezi da povraćaj vrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 9
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovdje