Facebook Pixel

MOGUĆNOSTI I POSTUPCI VANSUDSKOG RJEŠAVANJA SPOROVA.

LEGEND CG doo
Niksicki put 67 Gornja Gorica; Podgorica
PIB 02747260
Tel. 020/273-349
e-mail legendcg@t-com.me
www.legendww.me


OBAVJEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA I POSTUPCIMA VANSUDSKOG RJEŠAVANJA

POTROŠAČKIH SPOROVA

Shodno odredbama člana 61 stav 3 tačka 20 Zakona o zaštiti potrošača (”Službeni list
CG”002/14, 006/14, 043/15, 070/17 i 67/19)( u daljem tekstu: ZZP), ”LEGEND CG” D.O.O.
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE I
USLUGA, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, svoje potrošače koji robu kupuju preko interneta
obavještava o mogućnosti vansudskog rješavanja potrošačkih sporova.


Postupak rješavanja vansudskog potrošačkog spora može da pokrene samo potrošač.


Postupak se može pokrenuti kod Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova pri
Privrednoj komori Crne Gore i to u slučaju kada trgovac odbije prigovor potrošača.


Kontakt podaci Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova:
Ul. Novaka Miloševa br. 29/II,
Podgorica 81000,
www.privrednakomora.me